Прецизни SMT Стенсили
COVID-19
PLM2000 Series Pick & Place Machines
Hot-bar Soldering Machines for Luxeon Emitters
SPM100 Series Manual Stencil-Printers
Full convection reflow oven BTO Series
PLM4000 Series Pick & Place Machines
VIS6400 Series Vision Inspection Systems
SMD Sockets and Flat Ribbon Cable Soldering Machines
Heat sealing equipment
PLM2000 Series Pick & Place Machines

PLM20PLM2000 Series Pick & Place Machines 00 – гъвкаво решение за средни по обем производители
PLM2000 е първата машина, която е разработена да посрещне нуждите на CEM и OEM производители от сектора на средният бизнес. Това е машина, която ще посрещне нуждите им за надежност на насищането, гъвкавост и минимална поддръжка.

Висока скорост:
За задвижването по осите X и Y в PLM2000 се използват линейни мотори не изискващи поддръжка. Те значително повишават надеждността на процеса на насищане, удължават времето на живота на машината и намаляват разходите по поддръжката.

По-висока точност на насищане:

В олекотената глава на машината сме вградили прецизна цифрова CMOS камера, която осигурява разпознаването на fiducial маркерите и компонените. Високоскоростното “on-the-fly” разпознаване позволява бързо и точно разполагане на компоненти с корпус от 0201 до чипове с размери 20х20мм.

  • Оригиналното червено осветление улеснява камерата в разпознаването на fiducial маркерите и форми върху материали с различни повърхности и текстури.
  • Връзката между управляващият компютър и машината е изградена от изолирана CAN комуникационна магистрала. Тя е утвърдена в машино и автомобило строенето с високата си надеждност и скорост.


Позиции за фидери :
За да може да посрещне нуждите на разнородни производства PLM2000 е оборудвана с 210 позиции за фидери за 8мм ленти. Също така могат да се поставят вибро фидери и фидери тип табла. Лентовите фидери се управляват чрез серво мотори.

  • В зависимост от размера / теглото на компонента предлагаме нозели с различен размер.


Допълнителни характеристики :
С допълнителните функции, които предлагаме към системата може да се постигне значително повишаване на производителността и гъвкавостта й. ИВАС Тех предлага следните допълнителни устройства :

  • Лазерен сензор за автоматично установяване на позицията по оста Z.
  • Система диспенсе за нанасяне на паста или лепило.
  • Допълнителна камера за разпознаване на компоненти с размери до 40х40мм.
  • Автоматично разпознаване на fiducial маркерите.
  • Специални фидери за компоненти по-високи от 15мм
  • Конвейрен модул съвместим по SMEMA
  • Софтуерен модул за статистики – предоставя на обслужващият персонал достъп до информация относно броят и описанието на поставените компоненти, продължителността на производството / броят наситени платки, времето на работа и времето в режим на изчакване.


PLM2000 е идеалното решение за производители с малки или средни размери на платките и широк спектър от обем на производството.

2008 © Всички права запазени. Design by AM Design