Прецизни SMT Стенсили
COVID-19
PLM2000 Series Pick & Place Machines
Hot-bar Soldering Machines for Luxeon Emitters
SPM100 Series Manual Stencil-Printers
Full convection reflow oven BTO Series
PLM4000 Series Pick & Place Machines
VIS6400 Series Vision Inspection Systems
SMD Sockets and Flat Ribbon Cable Soldering Machines
Heat sealing equipment
VIS6400 Series Vision Inspection Systems

VIS6400 е автоматична система за визуална инспекция на печатни платки. Системата позволява извършването на тестове за всякакви производствени дефекти с висока надеждност и повтаряемост.  Тестовете могат да се извършват както преди така и след процеса на спояване на компонентите. Системата е подходяща за производства с малки обеми и голям набор от използвани компоненти. Тя може да направи проверка за поставени/липсващи компоненти, неправилно разположение, завъртане, tombstoning, маркировка и поляритет,  форма на спойките , както и за дефекти от спояване.

Задвижването на VIS6400 по осите X и Y е реализирано с помощта на линейни мотори, а инспекцията се осъществява посредством CMOS камера използваща IEEE1394 интерфейс. Това осигурява бърз и точен работен процес с чисти изображения.  Контролерите за линейните двигатели за с линейна кодировка, с помощта на която се постига точност на придвижването от 1 микрометър. Цялата система се управлява от персонален компютър снабден с Microsoft Windows XP и съответният специализиран програмен пакет.

2008 © Всички права запазени. Design by AM Design