Прецизни SMT Стенсили
COVID-19
PLM2000 Series Pick & Place Machines
Hot-bar Soldering Machines for Luxeon Emitters
SPM100 Series Manual Stencil-Printers
Full convection reflow oven BTO Series
PLM4000 Series Pick & Place Machines
VIS6400 Series Vision Inspection Systems
SMD Sockets and Flat Ribbon Cable Soldering Machines
Heat sealing equipment
COVID-19

                      

 Фирма „Ивас Тех“ ООД изпълнява проект по Договор за БФП № BG16RFOP002-2.073-0794-C01/ 23.06.2020 год., по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България..

 

 

Обща цел на проекта:

Осигуряването на оперативен капитал на „Ивас Тех“ ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и запазване на работните места.

Обща стойност: 10 000 лева, от които 8 500 лева Европейско и 1 500 лева Национално.

2008 © Всички права запазени. Design by AM Design